Tarieven

Diverse gemeenten financieren een mantelzorgmakelaar uit de WMO-gelden. Ook zijn er veel zorgverzekeraars die ons vergoeden vanuit de aanvullende verzekeringen.

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Klik hier voor een overzicht van de vergoedingenlijst per zorgverzekeraar.

Vergoeding vanuit het PGB

Met een PGB kunt u de mantelzorgmakelaar alleen vergoeden vanuit het vrij besteedbare deel van uw budget.

Vergoeding vanuit de werkgever

Als u mantelzorg combineert met een betaalde baan, informeer dan bij uw werkgever naar een eventuele vergoeding. De inzet van de mantelzorgmakelaar leidt vaak tot preventie en reductie van het ziekteverzuim. Uw werkgevers heeft daar immers ook belang bij. Informeer eventueel bij uw werkgever naar de mogelijkheid voor een bijdrage in de kosten.

Vergoeding vanuit middelen

Voor inzet van diensten die niet (meer) worden vergoed door een zorgverzekeraar, gemeente of werkgever, geldt een uurtarief van € 70,00 (incl. btw). Afhankelijk van de hulpvraag, wordt mijn inzet bepaald. Bij een afstand van meer dan 10 km buiten het centrum van Groningen, breng ik € 0,19 per km in rekening. Schriftelijk worden de te verrichten diensten, het tarief en de tijdsinvestering overeengekomen.