KuBo

Als mantelzorger komt er vaak veel op je af. Niet alleen de directe zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit je omgeving, maar ook een wirwar aan regelgeving. Waar moet u nu precies zijn voor een indicatiestelling en bij welke instantie kunt u terecht voor speciale voorzieningen? Als mantelzorgmakelaar neem ik deze regeltaken graag uit handen. Ik help bij het ontrafelen van alle knelpunten op het gebied van zorg, wonen, welzijn, werk, inkomen en recht. Door vervolgens de juiste en passende oplossingen aan te bieden, creëert de mantelzorgmakelaar voor de mantelzorger zo benodigde rust en ruimte zodat u zich volledig op uw mantelzorgtaken kunt richten.

Mantelzorg

Er zijn 4,4 miljoen mantelzorgers in Nederland, daarvan helpen 750.000 mensen langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week. Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving.

Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Eén op de vijf werknemers combineert werk met mantelzorgtaken. In de zorg is het zelfs één op de vier.

Herkent u zich in bovenstaande en kunt u wel wat ondersteuning van een mantelzorgmakelaar gebruiken? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Tel: 06-27847011 of stuur een e-mail: info@kubo-ontzorgspecialist.nl